Jaka jest lokalizacja mojego adresu IP?

Informacje o adresie IP użytkownika są ujawniane

IP Country:
IP City:
Internet Service:

Ukryj swój adres IP za darmo już teraz

Bezpłatne pobieranie

Co to jest adres IP?

Adres IP (Internet Protocol) to unikalny numer identyfikacyjny, który można powiązać z urządzeniem, takim jak określony komputer lub sieć komputerowa. Gdy urządzenie jest podłączone do Internetu, adres IP umożliwia mu wysyłanie i odbieranie informacji identyfikujących urządzenie w Internecie lub sieci lokalnej. Adres IP był zasadniczo numeryczny, jednak litery zostały dodane do niektórych adresów IP ze względu na wzrost wykorzystania Internetu.

IPV4 V.S IPV6

IP169.118.2.1

Co to jest IPv4

IPv4, który jest szeroko stosowany w komunikacji danych w różnych rodzajach sieci, jest czwartą wersją protokołu internetowego, opartą na modelu best-effort i używaną w sieciach z komutacją pakietów, takich jak Ethernet, które są bezpołączeniowe. IPv4 zapewnia identyfikację urządzeń jako logiczne połączenie między nimi i może być konfigurowany ręcznie lub automatycznie ze wszystkimi rodzajami urządzeń, ale jest to w dużej mierze spowodowane typem sieci.

1050:0:0:0:5:600:300C:326B

Co to jest IPV6

IPv6 to lepsza wersja protokołu internetowego, która może być używana do lokalizowania i identyfikowania urządzeń w Internecie. Aby komunikacja internetowa działała, konieczne jest zidentyfikowanie dowolnego urządzenia za pomocą jego konkretnego adresu IP. Działa to w ten sam sposób, można użyć adresów ulic i kodów pocztowych do dostarczenia listu. Protokół IPv6 z ośmioma ciągami numerycznymi i alfanumerycznymi jest oddzielony dwukropkiem i składa się ze 128 bitów. IPv6 zwiększa niewyobrażalną liczbę 340, 282, 366, 920, 938, 463, 463, 374, 607, 431, 768, 211, 456 unikalnych adresów IP.

Publiczne a prywatne adresy IP

Podczas interakcji z Internetem zasadniczo używane są publiczne adresy IP, podczas gdy prywatne adresy IP działają w sieci lokalnej. Oba jednak pozwalają urządzeniom komunikować się ze sobą. Operacje w typowej sieci wymagają, aby router używał publicznego adresu IP do identyfikacji użytkownika w pozostałej części Internetu; zapewnia to, że wiadomości e-mail, strony internetowe, treści przesyłane strumieniowo i inne dane poprawnie docierają do użytkownika. W ramach sieci istnieją jednak różne urządzenia, a router musi przypisać każdemu z nich unikalny prywatny adres IP, aby zapewnić, że może wysyłać dane do urządzenia, które faktycznie ich żąda. Wymaga to prywatnego adresu IP w celu usprawnienia bezpośredniej komunikacji. Podsumowując różnicę między publicznymi i prywatnymi adresami IP, publiczny adres IP zwiększa zasięg globalny i wykorzystuje kod numeryczny, którego żadne inne urządzenie nie wykorzystuje ponownie, podczas gdy prywatny adres IP zwiększa zasięg wewnętrzny i nieunikalny kod, który może być ponownie wykorzystany przez inne urządzenia w sieci prywatnej.

Jak mogę znaleźć swoją lokalizację IP?

Uzyskanie lokalizacji IP zależy od urządzenia, na przykład w systemie Windows używasz wiersza polecenia – wyszukaj cmd. Działa to po kliknięciu, aby uzyskać wiersz poleceń. Wpisz ipconfig w wyskakującym okienku, a następnie wróć. To, co otrzymasz, będzie czymś więcej niż tylko adresem IP: zobaczysz adres IPv4, adres IPv6, jeśli urządzenie go obsługuje, maskę podsieci i router, który jest bramą domyślną. Nad rzędem danych w środku zobaczysz typ połączenia, taki jak „adapter bezprzewodowej sieci LAN Wi-Fi” lub „adapter Ethernet”.

Chroń swoją prywatność
z Urban VPN

Pobierz Urban VPN, aby cieszyć się pełnym bezpieczeństwem i prywatnością online, ukrywając adres IP.

Bezpłatne pobieranie
notification icon
We'd like to show you notifications for the latest news and updates.