Wat is de locatie van mijn IP-adres?

Uw IP-adres informatie is blootgesteld

IP Country:
IP City:
Internet Service:

Verberg nu gratis uw IP-adres

Gratis download

Wat is een IP-adres?

Een IP-adres (internetprotocol) is een uniek identificatienummer dat kan worden gekoppeld aan een apparaat, zoals een specifieke computer of een computernetwerk. Wanneer het apparaat met het internet is verbonden, is het het IP-adres waarmee het informatie kan verzenden en ontvangen die een apparaat identificeert op het internet of een lokaal netwerk. Een IP-adres was in principe numeriek, maar door de groei van het internetgebruik zijn aan sommige IP-adressen nu letters toegevoegd.

IPV4 V.S IPV6

IP169.118.2.1

Wat is IPv4?

IPv4, dat op grote schaal wordt gebruikt voor datacommunicatie in verschillende soorten netwerken, is de vierde herziening van het internetprotocol. Het is gebaseerd op het best-effort model en wordt gebruikt in pakketgeschakelde netwerken zoals Ethernet die geen verbindingen hebben. IPv4 biedt identificatie voor apparaten als de logische verbinding tussen hen, en kan handmatig of automatisch worden geconfigureerd met alle soorten apparaten, maar dit hangt grotendeels af van het type netwerk.

1050:0:0:0:5:600:300C:326B

Wat is IPV6?

IPv6 is gekomen als een betere versie van het internetprotocol, die kan worden gebruikt om apparaten op het internet te lokaliseren en te identificeren. Om internetcommunicatie te laten werken, moet elk apparaat worden geïdentificeerd aan de hand van zijn IP-adres. Het werkt op dezelfde manier, je kunt straatadressen en postcodes gebruiken om een brief te bezorgen. IPv6-protocol met acht genummerde strings en alfanumerieke wordt gescheiden door een dubbele punt, en bestaat uit 128-bits. IPv6 verbetert een onvoorstelbare 340, 282, 366, 920, 938, 463, 374, 607, 431, 768, 211, 456 unieke IP-adressen.

Publieke versus private IP-adressen

Bij interactie met het internet worden in principe openbare IP-adressen gebruikt, terwijl privé IP-adressen werken met een lokaal netwerk. Met beide kunnen apparaten echter met elkaar communiceren. Voor operaties op een typisch netwerk moet de router een openbaar IP-adres gebruiken om de gebruiker naar de rest van het internet te identificeren; dit zorgt ervoor dat e-mails, websites, streaming content en andere gegevens correct bij de gebruiker terechtkomen. Binnen het netwerk zijn er echter verschillende apparaten en de router moet elk apparaat een uniek privé IP-adres toewijzen, om ervoor te zorgen dat hij gegevens kan sturen naar het apparaat dat er daadwerkelijk om vraagt. Dit callla voor een privé IP-adres om de directe communicatie te verbeteren. Om het verschil tussen openbare en particuliere IP-adressen samen te vatten: het openbare IP-adres vergroot het wereldwijde bereik en gebruikt een numerieke code die geen enkel ander apparaat opnieuw gebruikt, terwijl het particuliere IP-adres een intern bereik vergroot en een niet-unieke code gebruikt die door andere apparaten binnen het particuliere netwerk kan worden hergebruikt.

Hoe kan ik mijn IP-locatie vinden?

Het verkrijgen van een IP locatie hangt af van het apparaat, in windows bijvoorbeeld, gebruik je de commando zoek prompt – zoek naar cmd. Dit werkt als je klikt om de opdrachtprompt te krijgen. Typ ipconfig in het terugkerende pop-upvenster, en vervolgens return. Wat je krijgt is meer dan alleen het IP-adres: je ziet het IPv4-adres, het IPv6-adres als je apparaat dat ondersteunt, het subnetmasker, en je router die de Default Gateway is. Boven de rij gegevens in het midden ziet u het type verbinding, zoals “Draadloze LAN-adapter Wi-Fi.” of “Ethernet-adapter.”

Bescherm uw privacy
met Urban VPN

Download Urban VPN om te genieten van volledige online beveiliging en privacy terwijl je je IP-adres verbergt.

Gratis download
notification icon
We'd like to show you notifications for the latest news and updates.