Använder du allmänna Wi-Fi-nät? Det här riktar sig till dig!

Om du som alla andra förmodligen använder offentliga Wi-Fi-hotspots ganska ofta. Oavsett om du befinner digpå ditt favoritkafé, skolbibliotek eller arbetsplats, är det troligt att du är ansluten till ett allmäntWi-Fi-nät. Offentliga hotspots kan var vanliga men de går inte alltid att lita på. Många offentligaanslutningar är inte säkra och kan leda till att du blir sårbar för hackare, annonsörer och myndigheter somkan komma åt personlig och viktig information på dina enheter och använda den för sina egna respektiveändamål.

Sådan information kan innebära lösenord, e-postkonton, personlig korrespondens eller även bankuppgifter ochkänsliga bilder. När du använder offentliga nätverk är risken att din information hamnar i orätta händerastronomiskt. Sådana informationsöverträdelser inträffar dock inte bara på offentliga Wi-Fi-nätverk. När duanvänder Internet hemifrån riskerar du också att statliga myndigheter och stora företag tar del av dinwebbläsarhistorik och onlineinformation. Den popup-annons du såg på en webbplats för tre dagar sedan kanskeinte var någon slump…

Vad är den bästa lösningen för att hålla min onlineinformation och webbläsarhistorik privat?

Med Hotspot Shield kan du sluta oroa dig för dataförlust eller identitetsstöld och känna dig säker onlineoavsett om du befinner dig på en offentlig plats eller i ditt eget hem. Hotspot Shield kan:

01

Kryptera dina onlinedata även på icke-säkrade hotspots

02

Dölja din IP-adress och onlineidentitet från tredje parter

03

Lägga till ytterligare ett säkerhetsskikt i befintliga, säkra anslutningar

04

Ta del av en oavbruten hastighet och bandbredd

05

Komma åt information som är blockerad eller inte tillgänglig i ditt land

Den hindrar dig i princip från att lämna fotspår som kan spårar online och är ett absolut måste om du oftaanvänder offentliga nätverk.

Skydda din integritet
med Urban VPN

Ladda ner Urban VPN för fullständig säkerhet och integritet online medan du döljer din IP-adress.

Gratis nedladdning
notification icon
We'd like to show you notifications for the latest news and updates.